Planificador d'horaris

AtlasPlan

AtlasPlan és un mòdul del programa de control horari AtlasTime que permet organitzar els empleats per equips i planificar la seva participació en els mateixos, així com els horaris que realitzaran i els dies festius, etc…

AtlasPlan és ideal per a empreses que desenvolupin activitats realitzades per equips formats per personal fix i/o variable, com per exemple hospitals, residències, hotels, etc. amb una àmplia casuística horària, en què l’organització dels torns de treball pot resultar complexa si no es disposa d’aquesta eina de programació.

 • Característiques
 • Captures de pantalla
 • Descàrregues
 • Requereix programa AtlasTime.
 • Tipus d’informació editable: Horaris, tipus de dia (laborable, festiu, vacances, etc.) i notes diàries.
 • Crear equips de persones, podent cada persona pertànyer a diferents equips a la vegada. Els membres d’un equip poden configurar-se de dues maneres:
  - General: membres que formen part de l’equip durant llargs períodes de temps.
  - Excepcional: membres que formen part de l’equip de manera puntual.
 • Visualitzar i configurar en una mateixa pantalla els horaris i tipus de dia de cada empleat d’un equip, seleccionable per a 7, 14, 21 o 31 dies.
 • Determinar quins empleats integren l’equip en un determinat dia i quins horaris estan realitzant.
 • Obtenir una taula de cobertura: per a cada dia, es mostren quants empleats estan fent un determinat horari o torn.
Contacta amb nosaltres
Vols més informació sobre aquest producte?