Mini Nòmina

Obtingues una valoració econòmica del temps treballat per cada empleat segons la seva categoria.

La mini nòmina calculada per Numa és ideal com a pas previ a la confecció de la nòmina final quan aquesta depengui de la quantitat d’hores i/o dies treballats segons el tipus, per exemple: per treballar en festiu, per realitzar un horari especial, per realitzar hores nocturnes, etc…

Mini Nòmina

Valoració de múltiples conceptes

Assigna preus a diversos conceptes segons la categoria de cada treballador, mantenint l’històric.

Preus fixos mensuals

Una quantitat fixa per a cada mes

Defineix fins a 3 imports fitxos que hagin de remunerar-se cada mes al treballador.

Preus per tipus d’hores

Un preu per hora treballada segons el seu tipus

Defineix el preu/hora de cada tipus de comptador d’hores que tinguis definit.

Preus per horari i tipus de dia

Un preu per a cada dia treballat amb un horari o tipus de dia

Defineix una quantitat de diners a remunerar segons el nombre de dies treballats d’un determinat tipus (festius, etc…) o amb un horari específic.

Preus per plusos especials

Un preu per cada dia amb un determinat plus

Defineix una remuneració pel nombre de dies treballats que tinguin assignat un plus especial.

Obtingues fàcilment la nòmina dels treballadors segons el tipus d’hora i dia treballat

Demana ja una demo!