Control de presents i absents

Determina en temps real qui es troba present o absent de qualsevol lloc de la teva empresa.

Defineix puntos de trobada per a situacions d’emergència que requereixin evacuar el centre de treball.

Obtingues informes amb l’històric de presència en els diferents àmbits configurables de l’empresa.

Control de presents i absents

El millor complement per a
la gestió de riscos laborals

Podràs definir diferents àmbits del centre de treball en què controlar en temps real la presència o absència de persones

Defineix els llocs a controlar

Instal·la rellotges de fitxar en els llocs on vulguis controlar la presència de persones, i obtingues en temps real qui s’hi troba present o absent.

Control de l’aforament

Pots definir, per a cada lloc, un nombre màxim de persones presents. Si se supera l’aforament, s’indicarà l’anomalia, a la pantalla de monitorització.

Llistat d’emergència amb un únic clic

Obtingues amb un únic clic un llistat d’emergència amb els noms de les persones presents en els diferents llocs de l’empresa classificats pels seus punts de trobada, amb l’objectiu de comprovar que tothom hagi evacuat el centre.

Exemples d’ús

  • Obtenir un llistat de persones que haurien d’estar presents però que estan absents.
  • Conèixer el nombre de persones presents en algun lloc.
  • Proporcionar als encarregats de la gestió de riscos una relació de persones al càrrec que han de dirigir-se a un punt de trobada en cas d’emergència.

Coneix a l’instant qui està present o absent en els diferents llocs de l’empresa

Demana ja una demo!