Com actua Inspecció de Treball quant al registre de la jornada laboral?
14 de desembre de 2021 | 2 minuts de lectura

Com actua Inspecció de Treball quant al registre de la jornada laboral?

En aquest article t’expliquem el procediment d’inspecció de treball real que un dels nostres clients va tenir fa unes setmanes, i que feliçment va acabar sense cap sanció gràcies a l’ús del software de control horari Imesd Atlas.

Com s’inicia la inspecció de treball?

La inspecció de treball va començar per sorpresa, sense més. Un dia es va presentar en les nostres oficines una dona que es va identificar com Inspectora de Treball i ens va informar que s’havia iniciat un procediment per comprovar el registre de la jornada laboral.

Què passa si no disposem del registre de la jornada laboral el mateix dia de la inspecció?

En el nostre cas no va passar res. La inspectora de treball no ens va exigir l’entrega immediata de la documentació, i ens va dir que podíem entregar-la en el termini d’uns quants dies.

Què ens pot demanar l’inspector de treball?

La inspectora de treball ens va demanar simplement un informe en PDF que mostrés el registre de la jornada laboral dels últims 3 mesos, en què es detallés, per a cada dia del període:

  • El nom complet del treballador.
  • L’horari que va realitzar aquell dia.
  • Els marcatges/fitxatges que va fer aquell dia.
  • Les hores treballades computades per aquell dia.

Quines conseqüències pot tenir no presentar el registre de la jornada laboral?

El nostre departament legal ens va informar que les sancions per no presentar el registre de la jornada laboral va en funció de la gravetat de cada cas. Ens van dir que les sancions podrien arribar als 600 euros en cas de no disposar del registre, i que en empreses on es fessin hores extres sense registrar, les sancions podrian ascendir als 6000 euros; però aquest no era el nostre cas.

Com evitar una sanció d’Inspecció de Treball?

En el nostre cas ens va ser de gran ajuda haver disposat, des d’abans de la llei de 2019, del software de control horari d’Imesd. Només vam haver de dissenyar un informe que contingués estrictament les dades que ens va sol·licitar la inspectora de treball i exportar a PDF el període que ens va indicar.