Fórmules i comptadors personalitzats

Defineix comptadors personalitzats per no haver de fer càlculs manualment a posteriori.

Escriu les teves pròpies fórmules per realitzar càlculs a partir de les dades generades de les jornades laborals de cada treballador: hores treballades, extres, retards, absències, saldo, etc…

Fórmules i comptadors personalitzats

Explota les dades des de l’aplicació

I deixa de fer servir l’Excel per fer els teus càlculs amb les dades del control horari

Un potent editor de fórmules

Amb un llenguatge de programació fàcil de fer servir

Amb el nostre llenguatge de programació de fórmules podràs crear tants comptadors personalitzats com vulguis, i de diferents nivells de complexitat. Nosaltres t’ajudem a definir-los.

Accés a tota la informació

Explota totes les dades de la jornada laboral

Des dels comptadors personalitzats pots accedir al valor dels comptadors que Numa calcula per defecte, permetent així realitzar càlculs sobre dades com les hores treballades, extres, els retards i les absències.

Control sobre els valors calculats

Detecta si no es compleixen uns valors mínims i màxims

Pots controlar el valor que prenguin els comptadors personalitzats que defineixis, permetent conèixer el seu valor diari o en un període, limitar el seu valor, o assegurar que arribin a un valor mínim.

Envia els comptadors als informes

Els teus comptadors disponibles com columnes en els informes

Un cop hagis creat els teus comptadors personalitzats podràs seleccionar-los per a que apareguin com columnes en els informes i, per descomptat, exportar-los tant a PDF, CSV o en base de dades.

Personalitza el teu sistema de control horari amb els comptadors de Numa

I deixa de fer càlculs manuals a partir de la informació de les jornades laborals
Demana ja una demo!