Gestió de baixes, vacances i hores lliures

Fes informes de retards i absències per conèixer el compliment dels horaris dels treballadors.

Gestiona fàcilment les baixes del personal agrupant-les per tipus, i obtingues informes detallats de l’absentisme que es produeix a l’empresa.

Gestiona de manera eficaç els dies de vacances i les hores lliures del personal, limitant-les en quantitats anuals i permetent el traspàs de dies i hores sobrants a l’any següent.

Gestió de baixes, vacances i hores lliures

Sol·licitud i aprovació de dies de vacances i hores lliures

Numa permet als treballadors realitzar peticions de dies de vacances i hores lliures que seran automàticament bloquejades per l’aplicació si no compleixen amb els requisits que cada treballador tingui definits, como per exemple: quantitats anuals, límits de traspàs d’un any al següent, etc.

D’altra banda, el departament de RRHH podrà validar aquestes peticions, aprovant-les o rebutjant-les segons cregui pertinent.

Sol·licitud i aprovació de dies de vacances i hores lliures
Sol·licitud i aprovació de baixes anticipades

Sol·licitud i aprovació de baixes anticipades

Numa també permet als treballadors realitzar peticions d’hores o dies sencers en què s’absentaran del lloc de treball, per exemple: cites mèdiques, mudances, afers personals, etc.

L’aplicació bloquejarà qualsevol intent de sol·licitar baixes si s’ha arribat a un determinat límit, per a cada tipus de baixa. Es poden definir límits diaris, setmanals, mensuals i anuals.

D’altra banda, el departament de RRHH podrà validar aquestes peticions, aprovant-les o rebutjant-les segons cregui pertinent.

Estalvia temps en la gestió de baixes i dies/hores de vacances

I oblida’t de treballar amb fulls d’Excel o en paper
Demana ja una demo!