Funcionalitats

Totes les funcionalitats del software de control horari Numa