Canal de denúncies

Permet a qualsevol persona relacionada amb l’empresa publicar denúcies de manera anònima o no anònima i fer-ne el seguiment amb posterioritat.

El canal de denúncies facilita, a més, el compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer aplicable a empreses de 50 o més empleats.

Canal de denúncies

Fes de la teva empresa un exemple de transparència

Proporciona a qualsevol persona relacionada amb la teva empresa (proveïdors, partners, clients o empleats) una eina per comunicar qualsevol tipus d’irregularitat o fet denunciable.

Fitxers adjunts i camps personalitzables

El formulari de denúncia s’adapta a les teves necessitats i als canvis legislatius

L’informant pot afegir fitxers adjunts com a proves per a la seva denúncia. D’altra banda, el formulari de denúncia és personalitzable, permetent afegir camps addicionals com per exemple la relació de l’informant amb els fets denunciats, el seu grau d’implicació, el nivell d’urgència, etc…

Protecció de l’informant

Compleix la normativa protegint la identitat de l’informant L’informant pot escollir entre presentar la denúncia de manera anònima o no anònima, i també si vol rebre emails informant-lo dels canvis en l’estat de la mateixa o dels comentaris que el responsable del canal pot haver afegit per, per exemple, sol·licitar més informació.

Seguiment i comunicació

Informant i responsable en contacte Un cop presentada la denúncia, l’informant descarregarà un comprovant en PDF que contindrà un identificador únic que li permetrà fer el seu seguiment, i una clau d’actualització que li permetrà intercanviar missatges amb el responsable i aportar més informació i/o documentació a la denúncia.

Control del termini de resolució

El responsable serà notificat de les denúncies sense resoldre

Segons la legislació vigent, pot existir un termini per resoldre una denúncia (rebutjar-la o tramitar-la). El canal de denúncies pot configurar-se per a que el sistema avisi per email al responsable quan quedin pocs dies per a que acabi el termini de resolució.

Dades segures

Donada la naturalesa sensible de la informació aportada a través del canal de denúncies, tant les dades publicades en la denúncia com els fitxers adjunts s’encripten fent servir robusts algoritmes de seguretat, i es firmen digitalment per a que el seu contingut no pugui ser alterat per terceres persones, garantint així la confidencialitat de les identitats i la integritat de la informació aportada.

Només el responsable del canal pot gestionar les denúncies, però no pot ni esborrar-les del sistema (només rebutjar-les) ni tampoc pot alterar-ne el contingut original (només pot afegir comentaris).

Dades segures

Fes la teva empresa més transparent i compleix amb la legislació

Sol·licita ja una demo!