AtlasTime Producte propi

AtlasTime és un potent programa de control horari que permet gestionar els horaris del personal i generar múltiples informes que proporcionen informació sobre les hores treballades i extres classificant-les segons siguin festives, laborables o de vacances, nocturnes o diürnes. També controla les incidències, com una visita al metge, una sortida de treball, etc. Permet definir horaris oberts, tancats, flexibles, i torns.

És capaç d’exportar les dades de presència a un fitxer XML i, de manera opcional, al format concret de qualsevol programa de gestió de nòmines com A3Nómina, etc…

Està desenvolupat amb tecnologia 100% web: només és necessari instal·lar l’aplicació en un únic ordinador i accedir al programa des del mateix o des de qualsevol altre ordinador de la xarxa a través d’un navegador com Chrome, Firefox o Internet Explorer.

Disponible en català i castellà.

Característiques

 • Multiusuari, multiempresa i multicentre.
 • Idioma de l’aplicació configurable per a cada usuari.
 • Perfils d’usuari configurables que permeten restringir l’accés als diferents mòduls del programa segons l’usuari.
 • Potent editor gràfic d’horaris que permet cobrir múltiples casos: horaris tancats, oberts, flexibles i amb pauses; amb càlcul d’hores extres, nocturnes, diürnes, festives o de vacances.
 • Assignació automàtica d’horari a partir de la realització dels marcatges.
 • Agenda laboral, amb festes nacionals, regionals, locals, descans setmanal, vacances i dies laborables. Amb càlcul automàtic d’hores a realitzar, festius i vacances segons conveni.
 • Calendari perpetu de dies no laborables que evita haver de definir cada any els dies festius i de vacances.
 • Informes de marcatges, absentisme, incidències, presència, etc…
 • Gestió d’incidències (visita al metge, sortides de treball, permisos, malaltia, ,…) parametritzables: de treball, justificades, no justificades i neutres. Comptabilitzables per hores o dies i amb limitadors de temps.
 • Accés a la informació de l’empleat directament des de la seva fitxa personal: calendari laboral, vacances, incidències, agenda personal de canvis horaris, llocs de marcatge, etc…
 • Exportació de dades de presència a fitxer XML.
 • Exportació de dades de presència a programes de gestió de nòmines com A3Nómina, etc… (opcional).
 • Enviament automàtic d’informes de control horari per email (opcional).
 • Ajuda online.
 • El programa està preparat per ser instal·lat en un ordinador proveït de les característiques següents: sistema operatiu Windows XP o superior, Windows Server 2003 o superior a 1 GHz o més, 4 Gb de RAM i 400 Mb en disc dur. Permisos d’Administrador per a la instal·lació de programes.
 • L’ordinador que accedeix a l’aplicació només ha de complir el requisit de disposar un dels següents navegadors: Chrome, Firefox, Internet Explorer o Safari.

Característiques AtlasTime/Premium Torna amunt

La versió AtlasTime/Premium inclou totes les característiques anteriors i a més:

 • Enviament automàtic d’emails a administradors i a empleats indicant tot tipus de notificacions: errors de marcatge, etc…
 • Control de fons de vacances i dies “moscosos”.
 • Gestió automàtica de saldos (hores treballades de més o de menys que han de compensar-se o recuperar-se).
 • Generador d’informes basat en plantilles.
 • Valoració del temps treballat (mini-nòmina).
 • Programa de control de localització de persones AtlasLoc inclòs.

Mòduls opcionals

Planificador d’horaris AtlasPlan Torna amunt

Eina que permet organitzar els empleats per equips i planificar la seva participació en els mateixos, així com els horaris que realitzaran i els dies festius, etc… AtlasPlan és ideal per a empreses que desenvolupin activitats realitzades per equips formats per personal fix i/o variable, com per exemple hospitals, residències, hotels, etc. amb una àmplia casuística horària, en què l’organització dels torns de treball pot resultar complexa si no es disposa d’aquesta eina de programació.


Gestor de peticions i validacions AtlasReq Torna amunt

Facilita la comunicació entre empleats i encarregats o caps de personal per gestionar la sol·licitud de dies lliures, vacances o hores d’absència durant els períodes de treball.

El treballador podrà seleccionar quin tipus de petició vol fer, si una incidència de curta o llarga durada (visita al metge, permís de matrimoni, etc) o dies festius o de vacances, permetent indicar el dia o franja de dies, l’horari, el temps màxim i algun comentari al respecte.

Permet definir més d’un validador a l’hora de validar una petició (cadena de validació).


Control d’accés AtlasAcc Torna amunt

Permet, mitjançant terminals de control d’accés, restringir el pas de persones a llocs que requereixin autorització.

La programació dels accessos es fa des d’un panell de control que permet visualitzar els plànols del centre de treball i col·locar en ells els punts d’accés de manera gràfica.

Disposa de 2 informes addicionals:

 • Accessos per empleat.
 • Accessos per punt d’accés.

Control de localització de persones AtlasLoc Torna amunt

Permet saber en tot moment on es troben els empleats i és capaç de controlar qui està present o absent del seu lloc de treball, controlar si es compleix l’aforament de sales i controlar també que en un lloc hi estigui sempre present un determinat grup de persones.

Disposa d’un potent sistema d’avisos per correu electrònic que permet crear alarmes de tot tipus: avisar quan l’aforament d’un lloc sigui superat; avisar quan algú en particular s’absenti; etc… És ideal per gestionar situacions d’emergència, com per exemple l’evacuació del personal de l’empresa.


Control de visites AtlasVis Torna amunt

Permet controlar les entrades i sortides de persones alienes a l’empresa. En particular, permet conèixer en tot moment qui, quan, de quina empresa, per quin motiu i a qui s’està visitant. Ideal per realitzar el registre de visites en la recepció de l’empresa o en un punt de vigilància.

AtlasVis pot gestionar tant visites particulars com col·lectives (per exemple, col·legis), permetent en aquest cas indicar el nombre d’acompanyants. A més, permet dissenyar i imprimir una etiqueta amb les dades del visitant, que pot servir com element identificador.


Marcatge remot AtlasRemote Torna amunt

Permet als empleats fitxar de manera remota des del seu lloc de treball (a través d’un ordinador) o des d’una app per a mòbils o tauletes Android.

Fitxar des del lloc de treball permet estalviar-se la compra de terminals de control horari, mentres que l’ús de l’app per a mòbils és ideal per a empreses que disposin de personal que es desplaci regularment, com per exemple: comercials, instal·ladors, personal d’assistència tècnica, etc…