Software control horari / Software control de presència

El software de control horari i presència té diversos objectius: portar el registre de la jornada laboral del personal d’una empresa amb la finalitat de satisfer la legalitat vigent, determinar els conceptes a partir dels quals es confeccionen les nòmines (hores ordinàries, extres, baixes, etc…) i optimitzar la gestió dels recursos humans. Per dur a terme aquest control, és necessari que els empleats fitxin en màquines de fitxar (o rellotges de fitxar) que es configuren des del programa de control horari.

A Imesd dissenyem el nostre propi software de control horari per oferir als nostres clients una ràpida resposta davant de resolució de problemes, i flexibilitat a l’hora d’implementar petites adaptacions del programa a les seves necessitats.

Característiques del software de control horari i presència

A l’hora d’escollir un programa de control horari hem de determinar quines són les necessitats de la nostra empresa. El més bàsic seria optar per una solució mínima per complir la llei de registre de la jornada laboral. A partir d’aquí, podem anar afegint més funcionalitats, com poder dur el control de baixes laborals, planificar els dies de vacances del personal, controlar el saldo d’hores treballades, etc… A continuació mostrem un resum de les característiques que poden trobar-se en un software de control horari, de menor a major sofisticació, i alhora indiquem quin producte és el més adequat.

PER COMPLIR LA LLEI
 • Quasi nul·la dedicació.
 • Ràpida configuració.
 • Informes estàndard.
 • Preu econòmic.
 • Sense cursos formatius.
 • Sense manteniment.
ET RECOMANEM NumaTime/LE
(sense opcions addicionals)

PRESTACIONS MITJANES
 • Baixa dedicació.
 • Senzilla configuració.
 • Calendari dies festius.
 • Calendari vacances.
 • Control de baixes.
 • Informes detallats.
ET RECOMANEM NumaTime/LE
(amb opcions addicionals)

ALTES PRESTACIONS
 • Portal de l’empleat.
 • Gestió avançada de baixes.
 • Exportació a nòmina.
 • Modulable (control d’accés, control de visites, …)
ET RECOMANEM AtlasTime
(versió bàsica)

SOLUCIÓ AVANÇADA
 • Fons de vacances.
 • Regularització de saldo.
 • Localització de persones.
 • Notificacions automàtiques per email.
 • Generador d’informes.
ET RECOMANEM AtlasTime
(versió premium)

Per què implementar un software de control horari i presència

A part de per complir la llei de registre de la jornada laboral, un programa de control horari ens proporciona altres avantatges que resulten claus per optimitzar els processos de gestió dels recursos humans. Alguns d’ells són els següents:

 • Disposar de dades fiables i lliures d'errors. Moltes empreses utilitzen l'Excel per apuntar manualment les entrades i sortides dels empleats, i per calcular les hores treballades. Però aquest sistema, a part d'incòmode, està exposat a contenir errors deguts a l'entrada manual de les dades.
 • Planificar els horaris i dies de vacances del personal.
 • Controlar les baixes dels treballadors de manera eficaç.
 • Agilitzar la confecció de les nòmines al poder exportar les dades de les hores treballades, baixes, etc...
 • Conèixer l'absentisme en l'empresa i determinar les causes que el provoquen, per exemple, detectant possibles horaris que acostumen a tenir un major absentisme per la seva incompatibilitat amb la conciliació laboral i familiar.