Registre de la jornada dels empleats

El govern espanyol s’ha manifestat diverses vegades durant aquest any sobre modificar les lleis actuals que regulen el registre horari amb la finalitat d’obligar les empreses a registrar la jornada laboral dels seus emplats. Aquesta voluntat va començar a gestar-se fa uns anys arrel d’una sentència de l’Audiència Nacional per la qual s’obligava a Bankia a registrar la jornada dels seus treballadors per controlar la quantitat d’hores extres que realitzaven. Tanmateix, uns mesos més tard el Tribunal Suprem va estimar un recurs contra aquesta sentència, admetent que els tribunals no poden realitzar una funció legislativa que obligui les empreses a registrar la jornada. Amb això, el Tribunal va indicar oportú que s’hauria de dur a terme una reforma de la llei amb respecte aquesta obligació.

L’última notícia de la voluntat de modificar la legislació ens arriba a través d’una publicació de Cinco Días, en què s’informa que CCOO i UGT recolzen el govern espanyol en el seu propòsit. Segons el secretari general de CCOO, Unai Sordo, “és fonamental que les empreses tinguin control sobre la jornada dels seus treballadors, perquè és aquí on es produeix gran part del frau laboral; amb milions d’hores extraordinàries que no es paguen i amb allargaments de la jornada que ni cotitzen ni es cobren”.

Una de les objeccions que moltes empreses posen a l’hora de dur un registre de la jornada laboral és que hi han de dedicar recursos econòmics i humans. No obstant, avui dia existeixen solucions tecnològiques econòmiques de control de horari i control de presència que faciliten aquesta tasca. Aquestes solucions, disponibles també en modalitat de lloguer, estan formades bàsicament per una terminal de control horari (o rellotge de fitxar) on els empleats fitxen a l’entrar i sortir de l’empresa, i per un software que, a partir d’aquests marcatges i de la programació dels horaris del personal, permet obtenir informes de les hores treballades, hores extres, absentisme, etc… Aquests informes es poden utilitzar davant d’una possible inspecció de treball per recolzar la informació de les nòmines dels treballadors.

No obstant, hi ha una altra alternativa possible a adquirir o llogar un sistema de control horari, i és la de contractar un servei d’externalització del control horari. Amb aquest tipus de servei, l’empresa només ha de proporcionar al proveidor certa informació (llista d’empleats, horaris, calendari de vacances, etcètera…) i posar en les seves instal·lacions una terminal o rellotge de fitxar al que el proveidor tindrà accés remot. Amb tota aquesta informació, el proveidor entregarà a l’empresa de manera periòdica informes sobre la correcta realització dels horaris i vacances del personal, així com les hores treballades (normals i extres), els **retards **i les absències. Aquest tipus de servei ofereix, entre altres avantatges, la possibilitat d’oblidar-se de dedicar personal de recursos humans a la tasca de controlar els horaris dels treballadors. A  més, no requereix de cap mena d’inversió, ja que els rellotges de fitxar s’inclouen en el pagament de la quota mensual del servei.

Deixem a continuació alguns enllaços a solucions de control horari que poden resultar d’interès.