Un control horari realment econòmic

Des que el govern espanyol va publicar al BOE l’ordre que regula el registre obligatori de la jornada laboral dels treballadors, hem rebut moltes sol·licituds d’informació per part d’empreses interessades en implementar una solució de control horari que permeti registrar els marcatges que els treballadors fan en una o més terminals o rellotges de fitxar.

La preocupació de moltes d’aquestes empreses se centra en el cost econòmic d’implementar una solució de control horari i, com és natural, totes busquen obtenir una relació equilibrada entre el preu i les prestacions ofertes. En aquest breu article presentarem una de les nostres solucions de control horari més econòmiques que satisfà les necessitats mínimes que una empresa necessita per complir la llei.

Components d’un sistema de control horari

Un sistema de control horari està format bàsicament per dos components:

  • Una o més terminals o rellotges de fitxar: són els dispositius físics on els treballadors hauran de fitxar les entrades i sortides de la feina.
  • Un software de control horari que recull automàticament els marcatges dels treballadors i els fa servir per calcular les hores treballades, les hores extres, l’absentisme, etc…

El cost de la solució que implementem estarà estretament relacionat amb la quantitat de rellotges de fitxar que necessitem i les seves característiques tècniques, així com les característiques pròpies del software que acabem utilitzant.

Un control horari econòmic

En aquest article volem presentar la nostra solució de control horari NumaTime/LE al núvol, la qual ofereix els següents avantatges:

  • No fa servir rellotges de fitxar. En lloc d’això, els treballadors fitxen des del seu telèfon mòbil, eliminant així el cost de la terminal o rellotge de fitxar. Alternativament també poden fitxar des de qualsevol ordinador de l’oficina amb connexió a Internet.
  • El software s’allotja al núvol i s’hi accedeix mitjançant un navegador d’Internet, amb la qual cosa no és necessari instal·lar el programa en cap ordinador. Això elimina els costos derivats del manteniment informàtic associat a l’ús de l’aplicació.
  • Segueix un model de lloguer: cada mes se satisfà una quota que es pot deduir comptablement com a despesa d’empresa. Aquesta quota inclou el suport tècnic i permite tenir l’aplicació permanentment actualitzada.
  • S’adapta a les teves necessitats: si la teva intenció és simplement complir la llei de registre horari, pots contractar l’aplicació en la seva modalitat més bàsica, sense característiques extra que realment no necessitis i que només afegirien cost a la solució.

Què més ens aporta un control horari?

A banda de per ajustar-se a la llei, un sistema de control horari ens permet planificar els horaris i dies de vacances, i controlar les baixes per malaltia dels treballadors de manera eficaç, sense necessitat de fer servir fulls d’Excel, tan incòmodes i complicats de mantenir sense errors. A més, l’exportació d’aquestes dades pot agilitzar el procés de confecció de les nòmines.

D’altra banda, un sistema de control horari ens permet també conèixer l’absentisme en l’empresa i detectar així possibles casos de descens del rendiment en el treball a causa, per exemple, d’una planificació horària difícil de complir.