Compte amb la pròrroga dels ERTO de febrer de 2022!
29 de setembre de 2021 | 3 minuts de lectura

Compte amb la pròrroga dels ERTO de febrer de 2022!

És ben sabut que la fi de l’Estat d’Alarma ha deixat a moltes empreses en una situació de vulnerabilitat a l’hora d’argumentar els casos d’ERTO davant Inspecció de Treball. La inseguretat jurídica, de fet, ja existia durant l’Estat d’Alarma, però l’Administració va fer els ulls grossos tenint en compte la gravetat de la situació. I és que els motius pels quals un empleat podia acollir-se a un ERTO eren en realitat de força major. Per exemple, si un treballador no podia anar a la feina perquè el transport públic estava tancat, això es considerava un argument vàlid per justificar l’ERTO. El mateix succeïa si una empresa no podia realitzar la seva activitat econòmica com a conseqüència d’un mandat de les autoritats per combatre el coronavirus, sent l’exemple més clar el sector de l’oci nocturn.

Ara l’escenari és totalment diferent. Després que el [govern hagi aprovat una pròrroga dels ERTO fins a febrer de 2022] (https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-consejo-ministros-aprueba-prorroga-erte-28-febrero-20210928143254.html), moltes empreses creuen disposar d’uns mesos més d’aire per respirar i aguantar en aquesta crisi econòmica derivada de la Covid. Però res més lluny de la realitat, i és que durant la pandèmia l’Administració pública es va veure saturada per l’allau de sol·licituds d’ERTO, i en la majoria d’ocasions aquests es van aprovar per silenci administratiu. Ara la situació és diferent: a partir de l'1 de novembre serà obligatori sol·licitar davant l’autoritat laboral competent la pròrroga dels ERTO, i no dubtarà en utilitzar Inspecció de Treball per sancionar les empreses que no puguin argumentar de manera satisfactòria els seus expedients. I no, la situació econòmica no és un bon motiu (per aquest cas ja existeixen els ERTO ETOP, una cosa totalment diferent als ERTO que estem comentant).

La pregunta és: què ens pot demanar Inspecció de Treball en l’escenari de seguir amb els ERTO a partir de l'1 de novembre? La resposta: el registre de la jornada laboral, és a dir, de les entrades i sortides de tots els treballadors. Aquest registre mostra si un treballador ha vingut o no a treballar durant un període, i si Inspecció determina que no existeix tal registre per a un o més treballadors, l’empresa haurà d’indicar un bon motiu que sigui compatible amb les condicions dels nous ERTO. Però el més greu de tot plegat és que si no existeix tal registre perquè l’empresa no ha implementat encara el control horari, llavors l’empresa s’exposa a una sanció que pot arribar a ser d’entre 6.250 € i 187.515 € les més greus.

Així doncs, molt de compte en assumir que la pròrroga dels ERTO és aplicable a tots els casos. Hi ha d’haver una causa de força major que impedeixi que l’empresa (o un treballador en particular) pugui realitzar la seva activitat. Si no és així, l’empresa s’exposa a Inspecció de Treball que, en la seva tasca, pot detectar que no s’ha implantat encara cap sistema de registre de la jornada laboral.