Fitxar i control horari amb el coronavirus

En el BOE publicat el passat 3 de maig de 2020 el govern espanyol va dictar una ordre que estableix les condicions de desenvolupament de l’activitat laboral de les empreses de determinats sectors econòmics (com el comerç minorista i de prestació de serveis) amb la finalitat de prevenir un nou contagi de la COVID-19 ocasionada pel coronavirus, que porta afectant la nostra economia i societat des de mitjans de març.

En particular, l’apartat 3 de l’article 9 diu:

El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro sistema de control horario que garantice las medidas higiénicas adecuadas para protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de fichaje antes y después de cada uso, advirtiendo a los trabajadores de esta medida.

Hi ha diverses alternatives al fitxatge per empremta dactilar que eviten que els treballadors entrin en contacte amb el dispositiu de marcatge. A continuació enumerem unes quantes:

  1. Utilitzar targetes de proximitat: depenent del dispositiu que s’hagi adquirit, és possible que inclogui un lector de targetes que, a l’aproximar-les a l’aparell, identifiquin el treballador sense necessitat de cap contacte. En cas que no l’inclogués, el dispositiu podria ser ampliable pel fabricant, afegint només el lector de targetes i subministrant a l’empresa un lot de targetes a repartir entre el personal. Dispositius com el rellotge de fitxar CP7000 permeten fitxar tant amb empremta com amb targetes de proximitat (o ambdós a la vegada, depenent del model que s’esculli).

  2. Utilitzar màquines de fitxar amb reconeixement facial: si bé les targetes són una bona elecció per complir amb les restriccions higièniques, no poden evitar que un empleat fitxi per un altre. En tal cas, la mesura a prendre seria substituir el dispositiu de lectura d’empremta per un altre de reconeixement facial. El rellotge de fitxar CPF-380X és un exemple d’aquest tipus de dispositiu.

  3. Marcatge des del mòbil del treballador: aquesta solució permet que cada treballador pugui fitxar des del seu telèfon mòbil, ja sigui a través d’una app o a través d’una pàgina web de marcatge. Exemples d’aplicacions de control horari i control de presència que permetin aquest tipus de marcatge són Atlas i NUMA, que també està disponible al núvol.