Com controlar els retards i les absències dels treballadors
10 de desembre de 2021 | 2 minuts de lectura

Com controlar els retards i les absències dels treballadors

Un software de control horari permet registrar la jornada laboral i calcular les hores treballades i amb elles l’absentisme. Tot i això, moltes aplicacions de control horari del mercat són incapaces de traçar de manera precisa l’origen d’aquest absentisme, i simplement reporten que en un dia determinat no es van treballar una quantitat d’hores teòriques.

Un bon software de control horari com Numa, en canvi, sí que permet conèixer els retards i les sortides imprevistes abans de l’hora. Per fer-ho, l’únic que ha de fer el personal de RRHH és indicar a l’aplicació les hores d’entrada i de sortida teòriques de la jornada. A partir d’aquesta informació, l’aplicació permet obtenir informes detallats sobre els períodes de retard i absència durant la jornada.

Quina utilitat té controlar els retards i les absències dels treballadors?

Les aplicacions de control horari no són res més que eines digitals que permeten obtenir dades de l’empresa quant al compliment de l’horari de treball per part dels empleats. La seva utilitat la determinen els objectius que l’empresa plantegi sobre això. Vegem-ne uns exemples:

  • Conèixer els retards permet determinar si els horaris són eficients per a certes persones. Per exemple, si es detecta que un treballador acumula diversos retards, és possible que sigui degut a un problema de conciliació entre la seva vida laboral i personal. En aquest cas, el software de control horari ens serveix per poder negociar amb el treballador una certa flexibilitat a l’entrada, a partir del valor mitjà del retard que acumula diàriament.

  • Conèixer els retards (i també les absències) ens permet detectar si el rendiment d’un treballador està veient-se perjudicat: baixes constants o un augment dels retards injustificats pot ser un senyal d’esgotament o d’algun altre problema. En aquest cas, el més convenient és que el personal de recursos humans parli amb el treballador i prengui les mesures necessàries (motivació, coaching, formació, etc…) per recuperar els nivells de rendiment originals.

  • Detectar comportaments indisciplinaris també pot ser un motiu per controlar els retards i les absències, però sobretot per aportar documentació que justifiqui un possible acomiadament procedent del treballador.

Hem vist tres exemples de perquè és important controlar els retards i les absències dels treballadors, encara que les possibilitats poden ser diverses per a cada empresa en particular. L’important és que l’empresa disposi d’un bon software de control horari per obtenir aquestes dades.