Control de visites

Què és el control de visites?

El control de visites té l’objectiu de conèixer quines persones alienes a l’empresa han entrat o sortit d’ella en algun moment. Fonamentalment, consisteix en registrar el nom del visitant, l’empresa de la que prové, la persona visitada, el motiu de la visita i l’inici i final de la mateixa.

Com funciona?
Es registra la visita

Un recepcionista atén el visitant per identificar-lo i introdueix les dades en el sistema. En aquest procés també es registra el motiu de la visita i la persona que es ve a visitar.
De manera opcional, se li pot entregar al visitant una targeta amb la que podrà accedir a determinats recintes de l’empresa.

Es controlen les visites

El recepcionista pot controlar, en temps real, quines visites estan actives i quines visites han finalitzat, tot a través del panell de control de l’aplicació.
Si el visitant disposa d’una targeta d’accés, el recepcionista podrà saber on es troba el visitant en tot moment.

S'obtenen historials de visites

En tot moment es poden obtenir llistats de les visites realitzades en un determinat període, amb tots els detalls: nom del visitant, empresa de la que prové, hora d’entrada i sortida, motiu de la visita, etc…