Control de producció

Què és el control de producció?

El control de producció permet planificar i fer el seguiment dels processos productius d’una empresa, amb la finalitat d’optimitzar els temps i recursos destinats a las diferents tasques que es duen a terme.

Com funciona?
Els empleats inicien/finalitzen operacions

Els empleats indiquen a la terminal l’inici i final de les diferents operacions especificades en cadascuna de les ordres de producció prèviament programades a la terminal. L’empleat emplenarà en la mateixa terminal el butlletí de producció associat a una ordre, el qual pot contenir diversos camps com: número de màquina, quantitat produïda, etc…

Es gestionen les dades

El software o programa de gestió permet definir les ordres de producció, així com les seves operacions, materials i recursos a dedicar. Amb tota aquesta informació, el programa configura les terminals per a que funcionin correctament i llegeix d’elles la informació que els empleats introdueixen quan comencen i acaben una determinada operació.

S'analitzen els resultats

El programa de gestió genera diversos informes que permeten conèixer amb detall els diferents aspectes referents al procés productiu: temps dedicat a cada tasca, materials utilitzats, quantitats produïdes, costos de producció, etc…