Control de localització

Què és el control de localització?

El control de localització té l’objectiu de conèixer en tot moment on es troben els empleats en el centre o centres de treball de l’empresa. Les aplicacions són múltiples, per exemple:

  • En situacions d’emergència, saber on es troba tot el personal amb la finalitat de realitzar llistes d’assistència per punts de trobada en cas d’evacuació del personal.
  • Saber qui està present o absent del seu lloc de treball.
  • Controlar l’aforament de determinades sales.
  • Controlar que no s’abandoni mai un determinat lloc (per exemple un centre de control, un laboratori, etc…).
Com funciona?
Es defineixen els àmbits a controlar

A través de l’aplicació, es defineixen els àmbits de l’empresa que es volen controlar. Els àmbits poden ser llocs concrets, com un despatx, laboratori o menjador, o bé un conjunt de llocs, com la pròpia empresa o un centre de treball.

Se segueix el moviment dels empleats

Una sèrie de lectors de llarga distància instal·lats en el centre de treball segueixen el moviment dels empleats, els quals porten a sobre una targeta identificativa RFID. Quan un empleat passa a prop d’un lector (vegeu la imatge superior), aquest llegeix la targeta i enregistra l’hora i el lloc per on l’empleat ha passat.

S'obté informació

L’usuari de l’aplicació obté en pantalla on es troben els empleats, i pot generar informes sobre els moviments que han realitzat, els temps de permanència en cada àmbit, qui està present o absent del seu lloc de treball, conèixer el nombre de persones en una determinada sala, etc…