Control d’accés

Què és el control d'accés?

El control d’accés té l’objectiu de permetre o denegar l’accés físic de persones a recintes o llocs de l’empresa. Per dur a terme aquest control és necessari instal·lar una terminal o lector d’accessos i un dispositiu mecànic que impedeixi el pas, com un pany elèctric, un torniquet o una barrera. Per poder accedir al recinte, una persona haurà d’identificar-se passant una targeta pel lector, o bé mostrant una empremta dactilar si es tracta d’un lector biomètric. Si la identificació és correcta, el dispositiu mecànic permetrà l’accés.

Com funciona?
S'instal·len els dispositius

A l’entrada o entrades dels recintes a on es vol controlar l’accés, s’hi ha d’instal·lar un lector en el qual s’identificaran les persones, i un dispositiu mecànic que impedeixi l’accés. Els lectors seran controlats per una terminal que s’encarregarà de permetre o denegar l’accés segons unes regles programables.

Els lectors poden ser de targetes o d’empremtes dactilars, essent aquests últims els que ofereixen un nivell de seguretat més elevat.

Es programen les regles d'accés

Mitjançant un software de gestió es programen les terminals amb les regles d’accés que definiran a qui se li permet l’accés i a qui no. Les regles també permeten indicar franges horàries que limiten l’accés de cada persona en un determinat interval de temps.

El programa permet, a més, obtenir informes sobre qui, quan i a on se li ha donat accés.

Recintes segurs

Un cop instal·lats els dispositius i programades les regles d’accés, les persones hauran d’identificar-se fitxant en els lectors per poder entrar als recintes protegits pel sistema de control.

Els lectors accionaran el pany elèctric, torniquet o barrera només quan la persona que fitxi tingui permís d’accés.

Veure els productes