Pack NumaTime/LE-Remote

Aquesta solució és la més senzilla i minimalista perquè no necessita cap terminal o rellotge de fitxar. En aquest cas, els empleats fitxen des del seu telèfon mòbil, des d’una tauleta o des d’un ordinador remot.

De manera opcional, el marcatge pot anar acompanyat de la geolocalització des de la qual es va fitxar (sempre i quan el dispositiu disposi de GPS). Aquesta solució és ideal per a empreses amb personal itinerant, com comercials, personal de neteja, etc…

D’altra banda, el programa de control horari permet definir els horaris del personal i és capaç de calcular retards, absències, hores treballades i hores extres, etc.

Aquesta solució conté una llicència del programa de control horari NumaTime/LE amb l’opció de marcatge remot inclosa.