Protegeix la teva empresa amb un control d’accés

Sigui en un petit comerç, bar o restaurant, o en qualsevol empresa, és probable que hi hagi àrees del local o de l’edifici a les que s’hauria de restringir l’accés, tant a gent aliena a l’empresa com a determinats empleats de la mateixa. Actualment podem trobar en el mercat una gran varietat de panys electrònics que permeten limitar el pas de persones a través d’una determinada porta, ja sigui mitjançant l’ús de targetes o per reconeixement d’empremtes dactilars. No obstant, quan el propòsit va més enllà de restringir el pas per una sola porta i es converteix en controlar diverses àrees i conèixer qui i quan hi ha accedit, aquestes solucions no són suficients. En aquests casos és recomanable la instal·lació d’un sistema de control d’accessos.

Aquests sistemes consisteixen en una o més terminals que controlen diversos punts d’accés, formats per un lector encarregat d’identificar persones i un dispositiu mecànic que bloqueja el pas, com un obre-portes, una barrera o un torniquet. L’esquema mostrat a continuació és un exemple d’una instal·lació amb una terminal i dos punts d’accés. A través d’un software de gestió es programa la terminal amb una sèrie de regles que indiquen quines persones tenen accés a cada punt, i en quin moment. Per exemple, podríem definir una regla que establís que l’entrada del personal a l’empresa es permetés només de 8 del matí a 8 de la nit, o que l’accés al magatzem es permetés només a un determinat grup d’empleats. Quan una persona s’identifica en el lector (passant una targeta o escanejant una empremta dactilar), aquest envia la sol·licitud d’accés a la terminal, la qual, en base a les regles programades, respon al lector amb un missatge de “permetre” o “denegar” l’accés. En cas de permetre’l, el lector donarà el senyal pertinent al dispositiu mecànic per a que permeti el pas.

 

D’altra banda, el programa de gestió permet generar informes sobre els accessos realitzats, proporcionant informació sobre qui ha accedit a un determinat lloc, i quan. D’aquesta manera el control d’accés pot emprar-se com una eina de seguretat que permeti dur un control dels moviments realitzats pel personal de l’empresa. La imatge següent mostra un exemple d’informe generat pel programa AtlasAcc, en què es detallen els accessos realitzats per cada empleat en un determinat període.

 

Més endavant comentarem en aquest blog altres aplicacions interessants que es poden dur a terme amb els nostres sistemes de control d’accés.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0
Claudi Martínez

Autor: Claudi Martínez

Claudi se incorporó a ImesD en 2003. Empezó realizando proyectos de mejora de las terminales de control horario y accesos, y posteriormente introdujo la tecnología de reconocimiento de huellas dactilares. Actualmente se encarga del diseño y desarrollo de la nueva gama de relojes de fichar y de programas ImesD. Puedes seguir sus publicaciones en Google+ o Twitter.