NAC

NAC és una aplicació de control d’accés centralitzat que no requereix de terminals de control d’accés per funcionar. Només és necessari disposar d’un servidor d’empresa i de tants lectors de control d’accés PL-60A com llocs es vulguin controlar (fins a 15).

La programació dels accessos es fa a través d’una senzilla aplicació web accessible des d’un ordinador, mòbil o tauleta, mitjançant el navegador d’Internet.

El principal avantatge de NAC respecte les solucions tradicionals de control d’accés és que no és necessari adquirir ni terminals ni software avançat, cosa que suposa un estalvi important. NAC integra el programa de gestió i el paper de la terminal en un mateix software que s’instal·la en el servidor de l’empresa.

Disponible en castellà i català.

La figura següent mostra un exemple típic d’instal·lació de NAC:

Els elements que hi intervenen són els següents (d’esquerra a dreta):

 • Lectors: s’instal·len en els punts en què es desitja controlar l’accés i tenen la funció de permetre o denegar l’accés a qualsevol persona que s’identifiqui. Quan una persona s’identifica en un lector, aquest envia una consulta al servidor on s’instal·la NAC per determinar si ha de concedir-li o denegar-li l’accés.

 • Ordinador servidor: és un ordinador de l’empresa (normalment el servidor) en què s’instal·la el software de NAC. Les funcions d’aquest software són dues:

  • Atendre les sol·licituds d’accés que provenen dels lectors d’accés.
  • Oferir una aplicació web que permeti gestionar les regles d’accés, configurar els lectors, etc…
 • Gestors: la persona o persones encarregades de donar d’alta/baixa nous usuaris, crear regles d’accés, etc, poden realitzar aquestes operacions a través de l’aplicació web oferida per NAC, a la que pot accedir-se mitjançant un navegador d’Internet. Donat que dispositius como mòbils i tauletes disposen d’un navegador web, també és possible accedir des d’ells còmodament, ja que l’aplicació de gestió està dissenyada per adaptar-se a les dimensions de qualsevol pantalla.

Característiques

 • Nombre d’usuaris: il·limitat (màxim recomanat: 100).
 • Regles que permeten definir l’accés per una porta segons dia de la setmana, franja horària i data de caducitat (a partir de la qual es denega l’accés).
 • Funció antipassback: obliga a una persona a sortir per una porta diferent de la que per on ha entrat.
 • Historial d’accessos, amb la següent informació: hora, data, persona, lector i resultat de l’accés (autoritzat o denegat).
 • Escalable fins a 15 punts d’accés.
 • Gestió d’empremtes dactilars (en cas d’utilitzar lectors biomètrics).
 • Ajuda online.
 • Requisits del servidor: sistema Operatiu Windows XP o superior, Windows Server 2003 o superior a 1 GHz o més, 4 Gb de RAM i 400 Mb en disc dur. Permisos d’Administrador per a la instal·lació de programes.