AtlasAcc

AtlasAcc és una aplicació que, mitjançant terminals de control d’accés, permet restringir el pas de persones a llocs que requereixin autorització.

La programació dels accessos es fa des d’un panell de control que permet visualitzar els plànols del centre de treball i col·locar en ells els punts d’accés de manera gràfica.

Està desenvolupat amb tecnologia 100% web: només és necessari instal·lar l’aplicació en un únic ordinador i accedir al programa des del mateix o des de qualsevol altre ordinador de la xarxa a través d’un navegador com Chrome, Firefox o Internet Explorer.

Disponible en català i castellà.

Característiques

  • Multiusuari, multiempresa i multicentre.
  • Idioma de l’aplicació configurable per a cada usuari.
  • Perfils d’usuari configurables que permeten restringir l’accés als diferents mòduls del programa segons l’usuari.
  • Possibilitat de visualitzar els plànols dels centres de treball de l’empresa.
  • Programació automàtica i en temps real de les terminals de control d’accés.
  • 2 informes disponibles: accessos per empleat i per punt d’accés.
  • Ajuda online.
  • El programa està preparat per ser instal·lat en un ordinador proveït de les característiques següents: sistema operatiu Windows XP o superior, Windows Server 2003 o superior a 1 GHz o més, 4 Gb de RAM i 400 Mb en disc dur. Permisos d’Administrador per a la instal·lació de programes.
  • L’ordinador que accedeix a l’aplicació només ha de complir el requisit de disposar d’un dels següents navegadors: Chrome, Firefox, Internet Explorer o Safari.