Programa de control horari

AtlasTime

AtlasTime és un potent programa de control horari que permet gestionar els horaris del personal i generar múltiples informes que proporcionen informació sobre les hores treballades i extres classificant-les segons siguin festives, laborables o de vacances, nocturnes o diürnes. També controla les incidències, com una visita al metge, una sortida de treball, etc. Permet definir horaris oberts, tancats, flexibles, i torns.

És capaç d’exportar les dades de presència a un fitxer XML i, de manera opcional, al format concret de qualsevol programa de gestió de nòmines com A3Nómina, etc…

Està desenvolupat amb tecnologia 100% web: només és necessari instal·lar l’aplicació en un únic ordinador i accedir al programa des del mateix o des de qualsevol altre ordinador de la xarxa a través d’un navegador com Chrome, Firefox o Internet Explorer.

Disponible en català i castellà.

 • AtlasTime/Plus
 • AtlasTime/Premium
 • Captures de pantalla
 • Descàrregues
 • Multiusuari, multiempresa i multicentre.
 • Perfils d’usuari configurables que permeten restringir l’accés als diferents mòduls del programa segons l’usuari.
 • Potent editor gràfic d’horaris que permet cobrir múltiples casos: horaris tancats, oberts, flexibles i amb pauses; amb càlcul d’hores extres, nocturnes, diürnes, festives o de vacances.
 • Assignació automàtica d’horari a partir de la realització dels marcatges.
 • Agenda laboral, amb festes nacionals, regionals, locals, descans setmanal, vacances i dies laborables. Amb càlcul automàtic d’hores a realitzar, festius i vacances segons conveni.
 • Calendari perpetu de dies no laborables que evita haver de definir cada any els dies festius i de vacances.
 • Informes de marcatges, absentisme, incidències, presència, etc…
 • Gestió d’incidències (visita al metge, sortides de treball, permisos, malaltia, ,…) parametritzables: de treball, justificades, no justificades i neutres. Comptabilitzables per hores o dies i amb limitadors de temps.
 • Accés a la informació de l’empleat directament des de la seva fitxa personal: calendari laboral, vacances, incidències, agenda personal de canvis horaris, llocs de marcatge, etc…
 • Exportació de dades de presència a fitxer XML.
 • Exportació de dades de presència a programes de gestió de nòmines com A3Nómina, etc… (opcional).
 • Enviament automàtic d’informes de control horari per email (opcional).
 • Ajuda online.
 • El programa està preparat per ser instal·lat en un ordinador proveït de les característiques següents: sistema operatiu Windows XP o superior, Windows Server 2003 o superior a 1 GHz o més, 4 Gb de RAM i 400 Mb en disc dur. Permisos d’Administrador per a la instal·lació de programes.
 • L’ordinador que accedeix a l’aplicació només ha de complir el requisit de disposar un dels següents navegadors: Chrome, Firefox, Internet Explorer o Safari.
La versió AtlasTime/Premium inclou totes les característiques d’AtlasTime/Plus i a més:

 • Enviament automàtic d’emails a administradors i a empleats indicant tot tipus de notificacions: errors de marcatge, etc…
 • Control de fons de vacances i dies “moscosos”.
 • Gestió automàtica de saldos (hores treballades de més o de menys que han de compensar-se o recuperar-se).
 • Generador d’informes basat en plantilles.
 • Valoració del temps treballat (mini-nòmina).
 • Programa de control de localització de persones AtlasLoc inclòs
Contacta amb nosaltres
Vols més informació sobre aquest producte?