Peticions i Validacions

AtlasReq

AtlasReq és un mòdul del programa de control horari AtlasTime, que facilita la comunicació entre empleats i encarregats o caps de personal per gestionar la sol·licitud de dies lliures, vacances o hores d’absència durant els períodes de treball.

El treballador podrà seleccionar quin tipus de petició vol fer, si una incidència de curta o llarga durada (visita al metge, permís de matrimoni, etc) o dies festius o de vacances, permetent indicar el dia o franja de dies, l’horari, el temps màxim i algun comentari al respecte.

  • Característiques
  • Captures de pantalla
  • Descàrregues
  • Requereix programa AtlasTime.
  • Tipus de peticions: Entrades o sortides de treball diferents a l’horari, dies lliures, vacances i festius.
  • Incorporació automàtica de les peticions validades en l’agenda de l’empleat o en el tractament dels marcatges si es tracten d’incidències (visita al metge, gestió personal, etc.).
  • Validadors únics o múltiples.
Contacta amb nosaltres
Vols més informació sobre aquest producte?