Programa de control de visites

AtlasVis

AtlasVis és un potent programa de gestió de visites que permet controlar les entrades i sortides de persones alienes a l’empresa. En particular, permet conèixer en tot moment qui, quan, de quina empresa, per quin motiu i a qui s’està visitant. Ideal per realitzar el registre de visites en la recepció de l’empresa o en un punt de vigilància.

AtlasVis pot gestionar tant visites particulars com col·lectives (per exemple, col·legis), permetent en aquest cas indicar el nombre d’acompanyants. A més, permet dissenyar i imprimir una etiqueta amb les dades del visitant, que pot servir com element identificador.

Combinat amb un sistema de control d’accés, AtlasVis permet automatitzar l’entrada i sortida dels visitants, als quals se’ls haurà d’entregar una targeta amb què s’identificaran per poder passar a través d’un o diversos torniquets o portes.

 • Característiques
 • Captures de pantalla
 • Descàrregues
 • Desenvolupat amb tecnologia 100% web: només és necessari instal·lar l’aplicació en un únic ordinador i accedir al programa des del mateix o des de qualsevol altre ordinador de la xarxa a través d’un navegador com Chrome, Firefox o Internet Explorer.
 • Multiusuari, multiempresa i multicentre
 • Informes de visites per a un determinat període, amb indicació de: visitant, empresa, motiu de la visita, persona visitada, comentaris sobre la visita, hores d’entrada i sortida, i durada.
 • Visualització en pantalla, en temps real, de l’estat de les visites.
 • Base de dades de visitants freqüents.
 • Avís d’intent d’entrada de visitants no desitjats.
 • Compatible amb el programa de control d’accés AtlasAcc
 • Compatible amb el programa de control de localització de persones AtlasLoc
 • Ajuda online.
 • El programa està preparat per ser instal·lat en un ordinador amb les següents característiques: sistema operatiu Windows XP o superior, Windows Server 2003 o superior, a 1 GHz o més, 4GB de RAM i 400MB en disc dur. Permisos d’Administrador per a la instal·lació de programes.
 • L’ordinador que accedeix a l’aplicació només ha de complir el requisit de disposar d’algun dels següents navegadors: Chrome, Firefox, Internet Explorer o Safari.
Contacta amb nosaltres
Vols més informació sobre aquest producte?