Control de visites

Productes
Nou en això del control de visites? Descobreix com et pot ajudar.
Programes

Potent programa de gestió de visites 100% web. Controla amb eficàcia qui, quan, de quina empresa, per quin motiu i a quina persona es visita. +Més informació

Dispositius

Terminal d’altes prestacions que permet controlar l’accés dels visitants a determinades zones de l’empresa. +Més informació

Lector complementari per a terminals CP-6000. Permet ampliar els punts de marcatge d’una mateixa terminal (fins a 15). Disponible amb lector d’empremta dactilar i/o targetes de proximitat.
+Més informació

Permeten limitar el pas de persones en un i altre sentit, i són controlats per una terminal o lector de control d’accés.
+Més informació