Programa de control de localització

AtlasLoc

AtlasLoc és un programa de control de localització que permet saber on es troben els empleats en tot moment. És ideal per a empreses que apliquen protocols de seguretat en cas d’emergència (com una evacuació de personal), ja que el programa permet crear llistes d’assistència del personal segons el punt de trobada que tinguin assignat.

AtlasLoc és capaç de controlar qui està present o absent del seu lloc de treball, controlar si es compleix l’aforament de sales i controlar també que en un lloc siempre hi estigui present un determinat grup de persones.

El potent sistema d’avisos per correu electrònic permet crear alarmes de tot tipus, des de les més senzilles (per exemple, avisar quan l’aforament d’un lloc sigui superat), fins a les més complexes (per exemple, avisar quan un encarregat abandoni un laboratori quan encara hi ha gent.).

El programa requereix instal·lar almenys una terminal i un lector de targetes de llarga distància per poder seguir el moviment dels empleats, els quals han de portar sempre a sobre una targeta RFID identificadora. El nombre de lectors depèn del nombre de llocs que es vulguin controlar.

 • Característiques
 • Captures de pantalla
 • Descàrregues
 • Desenvolupat amb tecnologia 100% web: només és necessari instal·lar l’aplicació en un únic ordinador i accedir al programa des del mateix o des de qualsevol altre ordinador de la xarxa a través d’un navegador com Chrome, Firefox o Internet Explorer.
 • Multiusuari, multiempresa i multicentre.
 • Perfils d’usuari configurables que permeten restringir l’accés als diferents mòduls del programa segons l’usuari.
 • Panell de control que monitoritza en tot moment l’estat dels diferents àmbits definits: presents, absents, aforament, etc…
 • Botó d’emergència: amb un sol clic mostra en pantalla una llista d’empleats classificats per punt de trobada per a evacuacions d’emergència.
 • 2 informes disponibles: historial de presència per empleat i per àmbit.
 • Ajuda online.
 • El programa està preparat per ser instal·lat en un ordinador proveït de les característiques següents: sistema operatiu Windows XP o superior, Windows Server 2003 o superior a 1 GHz o més, 4 Gb de RAM i 400 Mb en disc dur. Permisos d’Administrador per a la instal·lació de programes.
 • L’ordinador que accedeix a l’aplicació només ha de complir el requisit de disposar un dels següents navegadors: Chrome, Firefox, Internet Explorer o Safari.
Contacta amb nosaltres
Vols més informació sobre aquest producte?