Connector Nòmina/Control Horari

El programa de gestió de nòmines NORAY Nómina i el programa de control horari AtlasTime poden integrar-se gràcies a aquest connector amb l’objectiu d’estalviar temps al departament de RRHH a l’hora de confeccionar les nòmines, ja que evita duplicitats i permet la introducció automàtica de dades com les hores treballades, extres, baixes, etcètera sense la intervenció del personal de RRHH.

A més, tant si ja disposeu de NORAY Nómina com d’AtlasTime, podeu instal·lar a posteriori l’altre programa, ja que ambdues aplicacions se sincronitzen des del primer moment gràcies al connector.

Tres avantatges
Sense duplicitat de dades

Ambdues aplicacions se sincronitzen per compartir les dades dels empleats, evitant així haver d’introduir-les dues vegades.

Confecció ràpida de nòmines

Les dades de control horari es transfereixen des d’AtlasTime a NORAY Nómina de manera automàtica, sense processos externs i/o manuals d’exportació/importació.

Sense errors

La sincronització entre ambdues aplicacions redueix totalment qualsevol error derivat de la introducció manual de dades.

Un resultat: estalviar temps

Deixeu de reunir manualment la informació relativa a baixes per malaltia, vacances, hores treballades, plusos, etc…. El connector NORAY Nómina/AtlasTime us permet confeccionar les nòmines estalviant una gran quantitat de temps!

Contacta amb nosaltres
Vols més informació d'aquest producte?