Necessita la meva empresa un sistema de control horari?

Un sistema de control horari permet optimitzar els costos associats a la gestió del temps que els empleats dediquen a la feina. No saps si realment la teva empresa en necessita un? En aquesta infografia et donem unes pistes que t’ajudaran a decidir-te.


Posa’t en contacte amb nosaltres

Veure productes

 

 

[ Versió text]

Salari per hores

Pagues als teus empleats per hores? Si és així, és vital no cometre errors a l’hora de calcular el temps treballat, ja que d’ell depèn l’import dels salaris, i l’acumuluació d’errades en els càlculs pot suposar una despesa no controlada per a l’empresa.

Personal itinerant

La teva empresa disposa de personal itinerant, com per exemple, instal·ladors, comercials o qualsevol altre servei a domicili? Llavors, coneixent els temps de servei amb exactitud, podries optimitzar les sortides i el personal necessari per dur a terme les activitats fora de l’empresa.

Qui està present/absent?

Necessites saber, en temps real, qui està present i absent  amb l’objectiu de planificar equips o controlar la presència d’empleats clau per al desenvolupament de l’activitat de l’empresa? Un bon sistema de control horari et pot oferir aquesta informació.

Hores extres

Necessites dur el control de les hores extres distingint entre diürnes, nocturnes, fetes en dies laborables o en festius? No t’emboliquis més: automatitza aquesta tasca i genera informes al moment sobre la quantitat d’hores extres que ha fet cada treballador.

Gestió de les baixes

Visites al metge, baixes per maternitat, permisos especials… Si creus que a la teva empresa s’hi dedica massa temps a la gestió manual de les baixes i altres incidències, pots reduir-lo a pocs minuts utilitzant el software adequat per fer-ho.

Vacances i dies lliures

Et resulta àrdua la tasca de planificar la plantilla per tenir dispersa la informació dels dies lliures i de vacances que sol·liciten els empleats? En tal cas pots gestionar-ho tot de manera automàtica per a que et resulti senzill autoritzar o denegar aquests dies en funció de la càrrega de treball a mig i llarg termini.

Picaresca!

Ja tens un sistema de control horari, però els empleats fitxen uns per altres? Llavors significa que està obsolet. Aprofita les tecnologies de reconeixement facial i d’empremta dactilar que eviten, de manera eficaç, que un empleat pugui fer-se passar per un altre.

 

Com més coincideixin les necessitats de la teva empresa amb les que acabes de veure, més sentit té que utilitzis un sistema de control horari.

Posa’t en contacte amb nosaltres

Veure productes

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0
Claudi Martínez

Autor: Claudi Martínez

Claudi se incorporó a ImesD en 2003. Empezó realizando proyectos de mejora de las terminales de control horario y accesos, y posteriormente introdujo la tecnología de reconocimiento de huellas dactilares. Actualmente se encarga del diseño y desarrollo de la nueva gama de relojes de fichar y de programas ImesD. Puedes seguir sus publicaciones en Google+ o Twitter.