NAC: el control d’accés per xarxa

Aquesta setmana estem contents de poder presentar el nostre nou producte: ImesD NAC, un sistema centralitzat de control d’accés de persones que es gestiona a través d’una senzilla aplicació web accessible des de qualsevol dispositiu amb un navegador d’Internet, com un ordinador, un mòbil o una tauleta.

Un sistema de control d’accés té la finalitat de permetre o denegar l’accés de persones a recintes en funció d’unes regles que determinen qui, quan i on ha d’autoritzar-se un accés, per exemple, obrint una porta, una barrera o un torniquet.

NAC està format per un conjunt de fins a 15 lectors que es col·loquen en els punts en què es vol controlar l’accés, i un software que s’instal·la en un ordinador (normalment un servidor d’empresa encès les 24 hores del dia) que s’encarrega de la gestió i del control dels lectors. El principal avantatge de NAC és que no requereix de terminals de control d’accés, cosa que fa que aquesta solució sigui més econòmica que les solucions tradicionals basades en terminals.

La figura següent mostra un esquema d’una instal·lació típica de NAC:

 

Els elements que hi intervenen són els següents, d’esquerra a dreta:

  • Lectors: s’instal·len en els punts en què es desitja controlar l’accés i tenen la funció de concedir o denegar l’accés a qualsevol persona que s’identifiqui. Quan una persona s’identifica en un lector, aquest envia una consulta al servidor on s’instal·la NAC per determinar si s’ha de concedir o denegar l’accés.
  • Ordinador servidor: és un ordinador de l’empresa (normalment el servidor) en què s’instal·la el software de NAC. Les funcions d’aquest software són dues:
    • Atendre les sol·licituds d’accés provinents dels lectors d’accés.
    • Oferir una aplicació web que permeti gestionar les regles d’accés, configurar els lectors, etc…
  • Gestors: la persona o persones encarregades de donar d’alta/baixa usuaris, crear regles d’accés, etc, poden realitzar aquestes operacions a través de l’aplicació web oferida per NAC, a la que pot accedir-se mitjançant un navegador d’Internet. Donat que dispositius como mòbils i tauletes disposen d’un navegador web, també és possible acceder des d’ells còmodament, ja que l’aplicació de gestió està dissenyada per adaptar-se a les dimensions de qualsevol pantalla.
Visualització de l’historial d’accessos mitjançant l’aplicació web (també disponible en català)

Més informació sobre NAC

Contacta amb nosaltres

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0
Claudi Martínez

Autor: Claudi Martínez

Claudi se incorporó a ImesD en 2003. Empezó realizando proyectos de mejora de las terminales de control horario y accesos, y posteriormente introdujo la tecnología de reconocimiento de huellas dactilares. Actualmente se encarga del diseño y desarrollo de la nueva gama de relojes de fichar y de programas ImesD. Puedes seguir sus publicaciones en Google+ o Twitter.