Localització de persones en interiors

Avui dia localitzar una persona en qualsevol punt del planeta és relativament fàcil gràcies a les tecnologies GPS i de telefonia mòbil, les quals ens permeten conèixer les coordenades de posició amb un marge d’error de pocs metres. Les aplicacions de la geolocalització són múltiples, des del control d’una flota de vehicles fins als rescats d’alta muntanya que duen a terme els equips d’emergència. Tanmateix aquestes tecnologies difícilment permeten localitzar persones en entorns més complexos com un edifici amb diverses sales i pisos. Això es deu, en primer lloc, al fet que un error de pocs metres pot suposar estar en una habitació o en una altra; i en segon lloc, al fet que dins d’un edifici els sistemes GPS no funcionen correctament degut a la falta de cobertura dels senyals que provenen dels satèl·lits de geolocalització. En aquest article comentarem què són i quines aplicacions tenen els que es coneixen com a sistemes IPS (de l’anglès In-door Positioning System, o Sistema de Posicionament per a Interiors).

Què són i com funcionen els sistemes IPS?

Els sistemes IPS són una xarxa de receptors ràdio distribuïts en un edifici o instal·lació que estan controlats per un processador central i que tenen per objectiu obtenir informació sobre la localització de persones. Per fer-ho possible, cada persona localitzable ha de dur a sobre una tag o etiqueta RFID que conté un xip que la identifica. Quan aquesta persona passa prop d’un receptor, aquest últim llegeix el xip i envia al processador central la informació de qui i quan ha passat pel punt on es troba el receptor. L’etiqueta RFID acostuma a ser una targeta que es pot dur penjada o en una butxaca, tot i que també n’hi ha que tenen forma de braçalet. La imatge següent mostra una persona que es desplaça per les proximitats d’un d’aquests receptors (l’aparell fixat a la paret).

 

Tota la informació generada per la xarxa de receptors és processada mitjançant un software específic que prèviament s’ha configurat per definir les persones a localitzar i els àmbits de localització a controlar (recintes, sales, etc…). Aquest software permet monitoritzar qui està present i onenviar avisos per correu electrònic quan es produeixin determinades situacions o generar informes sobre els desplaçaments i els temps de presència de cadascuna de les persones localitzades.

Aplicacions de la localització en interiors

Com en el cas dels sistemes GPS, les aplicacions dels sistemes IPS són múltiples. En el cas d’una empresa, per exemple, ens permet saber si els empleats estan presents o absents del seu lloc de treball, o també vigilar si en una sala hi ha gent sense la presència d’un determinat responsable. Una altra aplicació és el control de l’aforament de recintes, que per qüestions de seguretat no permeten la presència simultània d’un determinat nombre de persones. En aquest mateix sentit, els sistemes IPS poden ajudar a generar llistats de gent present en situacions en què s’hagi d’evacuar un edifici.

El control d’absència és una altra aplicació de la localització en interiors. En aquest cas, en lloc d’informar sobre qui està present i on, informa sobre quines persones estan absents o han abandonat un determinat lloc. Gràcies al control d’absència podem rebre avisos per correu electrònic quan es produeixin determinades situacions, com per exemple, que un resident en una casa de la tercera edat marxi sense previ avís, que el personal d’una sala de control o el vigilant de seguretat d’un museu abandoni un recinte, etc…

Aquestes són només algunes de les aplicacions de la localització de persones en interiors. Més endavant publicarem en el nostre blog casos més concrets que il·lustrin l’ampli ventall de possibilitats que ofereixen.

La nostra solució

A ImesD estudiem els casos particulars de cadascun dels nostres clients i els assessorem a l’hora d’implementar el sistema de localització IPS que millor s’adapti a les seves necessitats, personalitzant si calgués els nostres productes. Per a més informació sobre com funciona la nostra solució de control de localització, visita la pàgina informativa o posa’t en contacte amb nosaltres.

Vista del panell principal del programa de localització AtlasLoc, amb un exemple de diversos àmbits monitoritzats.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0
Claudi Martínez

Autor: Claudi Martínez

Claudi se incorporó a ImesD en 2003. Empezó realizando proyectos de mejora de las terminales de control horario y accesos, y posteriormente introdujo la tecnología de reconocimiento de huellas dactilares. Actualmente se encarga del diseño y desarrollo de la nueva gama de relojes de fichar y de programas ImesD. Puedes seguir sus publicaciones en Google+ o Twitter.