La programació d’horaris i tipus de dia en AtlasTime

Una de les característiques més destacables que el programa de control horari AtlasTime ofereix és la programació d’horaris i tipus de dia (laborable, festiu o vacances) basada en plantilles. A diferència del mètode de calendaris utilitzat en els programes anteriors d’ImesD, pel qual per a cada any havien de programar-se els horaris i tipus de dia, el mètode de plantilles permet definir unes regles que els programen automàticament per a tots els anys, eliminant així l’àrdua tasca de traspassar calendaris cada cop que acabava un any i començava un de nou. Aquest nou mètode suposa un estalvi notable de temps a l’hora d’assignar els horaris als empleats.

Les regles: una manera natural de programar

Una plantilla és un conjunt de regles que indiquen, emprant expressions pròpies del llenguatge natural, quins horaris o tipus de dia han d’assignar-se a un determinat dia o interval de dies, per a cada any. Per exemple, l’ AtlasTime permet definir regles com: “els dimecres de Setmana Santa fem horari de mitja jornada“; o “els dies des del primer dilluns d’agost fins a 15 dies després, són vacances“. Aquesta característica facilita enormement la planificació d’horaris, dies festius i vacances de cada any, ja que el programa generarà automàticament les assignacions més corrents, deixant únicament a l’usuari del programa la tasca d’ajustar alguns dies per aconseguir complir amb el nombre d’hores, dies festius i vacances que marqui el conveni.

Plantilles de tipus de dia

Aquestes plantilles contenen les regles que determinen el tipus de dia (laborable, festiu o de vacances) que ha de tenir un dia o un interval de dies. AtlasTime disposa de diversos criteris de selecció de dies: per dia de la setmana, dia del mes, dia de l’any, festa religiosa, etc… La taula següent mostra alguns exemples de regles que poden programar-se:

Nom de la regla Tipus de dia Selecció de dies
Cap de setmana Festiu setmanal De dissabte a diumenge
Any nou Festiu nacional 1 de gener
Divendres Sant Festiu nacional Divendres anterior al diumenge de Pasqua
Vacances d’estiu Vacances Del primer dilluns d’agost fins a 28 dies després.

Plantilles d’horaris

De manera anàloga a les plantilles de tipus de dia, les plantilles d’horaris contenen les regles que determinen l’horari que ha de tenir un dia o interval de dies. AtlasTime permet definir el patró setmanal que es repetirà en tot l’interval. La taula següent mostra alguns exemples de regles d’assignació d’horaris:

Nom de la regla Selecció de dies Horaris
Setmana normal De l’1 de gener al 31 de desembre De dilluns a divendres, horari 1. Dissabtes i diumenges, horari 100.
Setmana verano Del segon dilluns de juliol al primer diumenge de setembre De dilluns a divendres, horari 2. Dissabtes i diumenges, horari 100.

Veiem, doncs, que només amb definir unes senzilles regles podem indicar a AtlasTime com ha de programar els horaris i tipus de dia per a tots els dies de qualsevol any.

Per conèixer més detalls o per si voleu fer una consulta de qualsevol tipus quant al programa AtlasTime, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0
Claudi Martínez

Autor: Claudi Martínez

Claudi se incorporó a ImesD en 2003. Empezó realizando proyectos de mejora de las terminales de control horario y accesos, y posteriormente introdujo la tecnología de reconocimiento de huellas dactilares. Actualmente se encarga del diseño y desarrollo de la nueva gama de relojes de fichar y de programas ImesD. Puedes seguir sus publicaciones en Google+ o Twitter.