Inspecció de Treball a la caça d’empreses sense control horari

Fa uns mesos vam escriure un article que resumia la sentència 207/2015 de 4 de desembre de 2015 de l’Audiència Nacional, per la que es va considerar que les jornades de treball han de registrar-se independentment de si es realitzen o no hores extresDes de llavors, les conseqüències d’aquesta sentència han començat a notar-se, ja que hem detectat un increment de les inspeccions de treball a empreses amb activitats que propicien la realització d’hores extres.

Mitjançant la Instrucció 3/2016 de la Direcció General de la Inspecció de Treball, s’ha donat ordre de verificar que les empreses inspeccionades tinguin implantats sistemes de registre de la jornada diària que permetin controlar el compliment de les regles que limiten la durada  màxima de la jornada i de les hores extres.

Entre aquestes instruccions, està la d’intensificar la inspecció d’empreses de sectors amb un major volum de realització d’hores extres, com són la banca, la indústria manufacturera, el comerç minorista i majorista, les activitats sanitàries i de serveis socials, i la reparació de vehicles a motor i motocicletes, fent especial incís en les empreses de menys de 50 treballadors.

En cas que, davant d’una inspecció, es determinés que en una empresa no existeix un registre de la jornada diària que permeti determinar la realització d’hores extres, s’estendria a l’empresari una acta per infracció greu (Art. 7.5 LISOS), la qual podria sancionar-se amb una multa d’entre 626 € (en grau mínim) a 6.250 € (en grau màxim).

De la mateixa manera que tota empresa moderna disposa de software per dur la comptabilitat, gestionar els clients o controlar les existències del magatzem, un software de control horari és una eina de modernització de les relacions laborals que facilita el compliment de la normativa vigent. I considerant les quantitats de les sancions per cometre una infracció en no registrar la jornada diària dels treballadors, invertir en un sistema de control horari suposa invertir també en la tranquil·litat de poder respondre davant d’una inspecció de treball.

 Mira les nostres solucions econòmiques de Control Horari!

Vols que t’assessorem sense compromís?

 Contacta amb nosaltres!

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0
Claudi Martínez

Autor: Claudi Martínez

Claudi se incorporó a ImesD en 2003. Empezó realizando proyectos de mejora de las terminales de control horario y accesos, y posteriormente introdujo la tecnología de reconocimiento de huellas dactilares. Actualmente se encarga del diseño y desarrollo de la nueva gama de relojes de fichar y de programas ImesD. Puedes seguir sus publicaciones en Google+ o Twitter.