Informes de control horari per email

El nostre programa de control horari AtlasTime disposa ara d’una potent característica que permet rebre automàticament i per email informes d’absentisme, hores treballades, extres, etc… Es tracta del Publicador d’Informes, una eina que té per objectiu agilitzar els processos de control del compliment horari dels treballadors, el qual s’ha fet obligatori arrel de la recent sentència de l’Audiència Nacional.

El Publicador d’Informes permet seleccionar qualsevol dels informes disponibles en AtlasTime, generar-lo periòdicament i enviar-lo a una o més adreces de correu electrònic. Algunes de les aplicacions d’aquesta nova característica d’AtlasTime són les següents:

  • Notificació diària a responsables o caps de departament de la presència o absentisme del personal sota el seu càrrec.
  • Enviament periòdic a personal de RRHH de l’estat de les baixes a l’empresa.
  • Enviament mensual als treballadors d’un informe de les hores treballades ordinàries i extres per a que el signin i entreguin a RRHH conforme estan d’acord amb la informació proporcionada.

Els correus electrònics portaran adjunt un fitxer PDF amb l’informe seleccionat. A més, també és possible enviar els informes a una carpeta de l’ordinador on estigui instal·lat Atlas en lloc d’enviar-los per email: aquesta característica resulta útil si simplement volem generar resums periòdics de les dades de control horari del personal per a ús intern.

Vols més informació sobre el Publicador de Informes?

Contacta amb nosaltres!

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0
Claudi Martínez

Autor: Claudi Martínez

Claudi se incorporó a ImesD en 2003. Empezó realizando proyectos de mejora de las terminales de control horario y accesos, y posteriormente introdujo la tecnología de reconocimiento de huellas dactilares. Actualmente se encarga del diseño y desarrollo de la nueva gama de relojes de fichar y de programas ImesD. Puedes seguir sus publicaciones en Google+ o Twitter.