Imesd i Noray Software uneixen forces

Imesd i Noray Software inicien una col·laboració que té com a objectiu proporcionar als seus clients una solució completa de gestió de nòmines i control horari. Aquesta col·laboració, a banda de comercialitzar les respectives aplicacions, consisteix en fer que ambdues aplicacions estiguin interconnectades, cosa que permetrà estalviar temps al departament de RRHH en la seva tasca de confeccionar les nòmines del personal, ja que les dades que obté l’aplicació de control horari es transfereixen de manera automàtica al programa de gestió de nòmines, evitant així haver d’entrar les dades manualment.

Una de les tasques del departament de RRHH que més temps i recursos requereix és ser el pont entre empleat, empresa i Administració Pública, per a tot allò referent a l’àmbit laboral: gestionar les vacances, dur el control de les baixes i dels permisos sol·licitats pel personal, controlar la quantitat d’hores ordinàries i extres treballades, etc… Totes aquestes tasques fins ara es podien automatitzar mitjançant un software de control horari, però el procés de traspassar aquestes dades a un programa de nòmines seguia sent manual o parcialment automatitzat (mitjançant exportacions de dades).

Amb la integració realitzada per Imesd i Noray, es completa el circuit de la comunicació entre empleat, empresa i Administració Pública, descarregant el departament de RRHH de la tasca de recopilar i introduir manualment la informació necessària per a la confecció de les nòmines.

 

Més sobre Noray Nómina

 Més sobre AtlasTime

Contacta amb nosaltres

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0
Claudi Martínez

Autor: Claudi Martínez

Claudi se incorporó a ImesD en 2003. Empezó realizando proyectos de mejora de las terminales de control horario y accesos, y posteriormente introdujo la tecnología de reconocimiento de huellas dactilares. Actualmente se encarga del diseño y desarrollo de la nueva gama de relojes de fichar y de programas ImesD. Puedes seguir sus publicaciones en Google+ o Twitter.