Escollir el correcte software de control horari i presència

Quin software de control horari i presència he d’escollir? En el mercat existeixen un gran nombre de programes amb diferents funcionalitats, però a l’hora d’escollir el correcte software per controlar el compliment horari dels empleats de la nostra empresa hem de tenir en compte les necessitats reals de la mateixa, ja que podem acabar adquirint un programa costós i sobredimensionat o bé un programa massa senzill, les especificacions del qual se’ns quedin curtes.

En aquest article t’oferim una infografia a mode de guia per saber què necessites, i et recomanem segons cada cas el programa que podria satisfer millor les necessitats de la teva empresa.

Quan la senzillesa és la prioritat

Si els empleats pràcticament realitzen sempre els mateixos horaris, i simplement vols portar un control de les hores que treballen sense necessitat de més detalls com controlar quan estan de baixa i/o quan han de fer vacances, llavors l’aplicació PCTIME/LE és la més adequada. Aquest programa és molt fàcil d’utilitzar i també és el més econòmic. Permet generar informes bàsics de presència i no requereix dedicar-li gaire temps.

Senzillesa, però amb més potència

L’aplicació PCTIME/LE pot resultar insuficient si volem automatitzar el control de les baixes laborals o si volem controlar els dies de vacances realitzats i pendents del personal. En aquest cas, el programa PCTIME+ ofereix aquestes característiques i, a més, permet obtenir informes de presència més detallats. Malgrat disposar d’aquestes característiques, el PCTIME+ segueix requerint poc temps de dedicació i resulta fàcil configurar els paràmetres de funcionament.

Control horari i presència d’altes prestacions

Amb la família de programes AtlasTime passem a un altre nivell quant a sofisticació del control horari i presència. A diferència de PCTIME, que és una aplicació d’escriptori per a Microsoft Windows, AtlasTime és una aplicació web a la que s’accedeix des de qualsevol ordinador amb un navegador web compatible (com Google Chrome). Això permet accedir a l’aplicació des de qualsevol lloc del món i des de qualsevol ordinador, sense haver d’instal·lar cap software. D’altra banda, l’edició AtlasTime+ incorpora una gestió avançada d’incidències (baixes laborals, sortides de feina, etc) i permet l’exportació de dades per a que puguin introduir-se en un programa de nòmines. A més és modulable, és a dir, permet incorporar de manera opcional característiques que no tenen relació directa amb el control horari, com per exemple el control d’accés, el control de visites, un planificador de torns, etc…

Característiques avançades

Finalment, si optem per l’edició AtlasTime Premium, podrem gaudir de les característiques més avançades de tota la nostra gamma de programes de control horari i presència. Entre elles, podem destacar:

  • La gestió de fons de vacances, que permet traspassar d’un any al següent dies lliures i de vacances que no s’hagin realitzat.
  • La regularització automàtica del saldo d’hores treballades, que ajusta de manera automàtica el valor de les hores treballades de més o de menys en funció d’unes regles.
  • La localització de persones, que permet conèixer en temps real a quin lloc de l’empresa es troba una persona, podent controlar l’aforament i l’abandonament de sales, o conèixer qui està present en l’empresa en situacions d’emergència.
  • Un generador d’informes (basat en plantilles) per poder crear informes concrets sobre presència i absentisme.
  • Un sistema de notificacions per email, que informa a caps de personal i empleats de tot tipus de notificacions, com errors de marcatge, absències excessives, etc…

Més sobre PCTIME

 Més sobre AtlasTime

Més sobre la suite de programes Atlas

 Contacta amb nosaltres

 

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0
Claudi Martínez

Autor: Claudi Martínez

Claudi se incorporó a ImesD en 2003. Empezó realizando proyectos de mejora de las terminales de control horario y accesos, y posteriormente introdujo la tecnología de reconocimiento de huellas dactilares. Actualmente se encarga del diseño y desarrollo de la nueva gama de relojes de fichar y de programas ImesD. Puedes seguir sus publicaciones en Google+ o Twitter.