Descentralitzant processos en el control dels recursos humans

En aquesta infografia et mostrem com la nostra suite de programes Atlas pot ajudar a descentralitzar algunes tasques dutes a terme pel departament de recursos humans que podrien ser realitzades por altres departaments o inclús pels mateixos empleats. Confeccionar informes d’absentisme, obtenir informació sobre les hores treballades i extres, atendre a peticions de permisos de baixes o dies lliures o registrar les visites a l’empresa per qüestions de seguretat, són processos de control dels recursos humans que Atlas permet descentralitzar per a que els diferents membres i departaments de l’organització interaccionin de manera més eficient.

 

 Vull més informació  Contacta amb nosaltres

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0
Claudi Martínez

Autor: Claudi Martínez

Claudi se incorporó a ImesD en 2003. Empezó realizando proyectos de mejora de las terminales de control horario y accesos, y posteriormente introdujo la tecnología de reconocimiento de huellas dactilares. Actualmente se encarga del diseño y desarrollo de la nueva gama de relojes de fichar y de programas ImesD. Puedes seguir sus publicaciones en Google+ o Twitter.