Atlas

Descentralitzant processos en el control dels recursos humans
El problema: la sobrecàrrega del departament de RRHH

El departament de RRHH de qualsevol organització realitza un gran nombre de tasques que, sovint, podria dur a terme el personal d’altres departaments i inclús els mateixos empleats. La descentralització d’aquestes tasques permetrien descongestionar i fer més eficient la feina feta per RRHH, estalviant així temps i diners a l’organització.

tasques-recursos-humans-horaris-baixes-absentisme-vacances
¿Què és Atlas i quins beneficis aporta?

Atlas és un conjunt d’eines web que permet a cada persona de l’organització participar en l’obtenció i gestió de la informació relativa al control dels recursos humans segons el paper o funció que li correspongui, tal i com mostra el diagrama de la dreta.

  • Direcció i RRHH: obtenen informes sobre l’absentisme, les hores treballades i extres amb la finalitat de confeccionar les nòmines; gestionen els saldos i els fons de vacances dels empleats.
  • Caps de Departament: planifiquen els horaris i els dies festius segons la càrrega de treball; gestionen les peticions de permisos i canvis que puguin sol·licitar els empleats.
  • Responsables de Seguretat: s’encarreguen de gestionar l’accés físic de persones a zones restringides, de controlar la gent present en el centre de treball en cas d’emergència i del registre de les visites a l’empresa.
  • Empleats: mitjançant el portal web de l’empleat, poden consultar les hores que han treballat, els seus saldos i vacances planificades, així com els horaris que han de complir. Poden sol·licitar permisos (dies lliures, baixes…) i verificar si han estat concedits.
AtlasTime: una eina per facilitar la confecció de nòmines

Un dels mòduls destacats de la suite de programes Atlas és el mòdul de control horari AtlasTime, el qual permet calcular de manera automàtica les hores treballades (normals i extres), les absències, les baixes temporals, etc… Aquesta informació és clau per elaborar les nòmines del personal, i per facilitar aquest procés AtlasTime permet exportar-la a un fitxer per ser processada per qualsevol programa de gestió de nòmines (per exemple, A3Nómina).

Els principals avantatges d’aquesta característica són, per una banda, la reducció del temps que dedica el departament de RRHH a l’hora de confeccionar les nòmines del personal de l’empresa, ja que evita haver d’introduir les dades manualment; i per l’altra, fa menys probable que es cometin errors en el càlcul de les nòmines degut a pèrdues d’informació (pèrdua de justificants, etc) o a la introducció errònia de dades per part de l’usuari.

Mòduls disponibles

Calcula les hores treballades i l’absentisme del personal.

Planificador d’horaris i dies lliures orientat a equips de treball.

Automatitza la sol·licitud de permisos, dies lliures i vacances.

Controla l’accés del personal a diferents recintes de l’empresa.

Informa sobre qui està present o absent de l’empresa en temps real.

Registra i controla les visites que es fan a l’empresa.

Contacta amb nosaltres
Vols més informació sobre la nostra solució?